každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Jak probíhá asistovaná služba

Samotné asistované službě předchází vymezení očekávání klienta, sepsání smlouvy o asistenci.

Následné poskytnutí podpory může spočívat

  • v přípravě na cílové setkání či jednání
  • v přípravě obsahu a formy komunikace
  • v sepsání listin
  • ve shromáždění dokumentů
  • v osobní přítomnosti asistentky na cílovém jednání či setkání
  • v závěrečném vyhodnocení asistované služby

Služba probíhá formou osobních konzultací v kanceláři asistentky, v případě nutnosti lze některé části služby realizovat prostřednictvím skype či jiné komunikační techniky.

Průběh asistované služby bude samozřejmě odlišný při jednorázové asistenci (např. pomoc a podpora při vyřizování záležitostí klienta na úřadech) a jiný v případě opakované asistence (např. při setkáváních rodiče s dítětem).