každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Přínos

Asistované služby Vám přinášejí podporu tam, kde si netroufáte sami zvládnout situaci pro její obtížnost nebo pro Vaši nejistotu při určitých jednáních. Asistentka Vás podpoří ve chvílích rozrušení či stresu. Asistentka zařídí to, co je pro Vás emočně náročné. Je příjemným partnerem v jednání, o kterém rozhodujete Vy sami, jednáte Vy sami, komunikujete Vy sami, ale nejste na to sami. Míru zapojení asistenta řídíte Vy sami.

Největším přínosem (kromě vyřízené záležitosti, sepsání listin nebo účasti na jednání, které by se jinak na dlouhé období stalo noční můrou) je Váš klid, možnost soustředit se na věci pro Vás důležité, posílení Vašeho sebevědomí při dalších jednáních obdobného typu.