každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Komu jsou určeny asistované služby

Asistované služby mohou využít:

 • rodiče, kteří mají problém spolu komunikovat při návštěvách, styku či předávání dítěte
 • náhradní rodiče, kteří mají dítě v pěstounské péči při styku s biologickou/původní rodinou dítěte
 • osamělé osoby, které si nejsou jisté při komunikaci s úřady
 • osoby, které potřebují sepsat listiny
 • příbuzní starších osob jako jejich podporu při vyřizování náročnějších záležitostí
 • osoby, které nerady komunikují v cizím prostředí, v nových situacích
Příklady asistovaných služeb z praxe:
 • asistovaný kontakt dítěte s jedním z rodičů
 • asistované předávání dětí při návštěvě u rodiče
 • asistovaný kontakt dítěte umístěného v náhradní rodině s biologickou rodinou
 • asistence při jednáních s úřady
 • asistence při předvolání k soudu, u soudních řízení
Úkolem asistenta není poskytovat právní pomoc, ale psychickou a komunikační podporu, zajistit bezpečné prostředí pro klienta/klienty.