každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situacíTyršova 59
547 01 Náchod
Tel.: 721 190 291
Email: info@bezesporu.cz

Úřední hodiny: Středa 8-16

JUDr. Dana Jirmanová

Zapsaná mediátorka | Prostředník v mimosoudním řešení sporů

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 2010 jsem ke své právnické profesi začala přidávat odbornost mediátorskou. Po absolvování komplexního kurzu u Asociace mediátorů ČR a několika dalších dílčích kurzů, jsem v květnu 2013 složila mediátorskou zkoušku u Ministerstva spravedlnosti ČR a následně byla zapsána na seznam mediátorů vedený tímto ministerstvem.

Jsem jednou šťastně vdaná a s manželem sdílíme svůj domov se třemi dětmi. Mám ráda lidi a ráda naslouchám jejich životním příběhům.

V rozhovorech a v práci s lidmi poznávám, že osobní stránky konfliktu jsou mnohem složitější než právní povaha celé věci. Jsou také důležitější, protože zasahují emoční sféru a nejdůležitější potřeby jedince. Když se zabýváme těmito stránkami, lze mezi lidmi dosáhnout opravdového smíření, obnovit narušené vztahy a pomoct lidem konstruktivně se změnit. Konflikt, u jehož řešení jsou ošetřené emoce stran, vede ke spokojenosti obou účastníků a tím eliminuje touhu mstít se, dělat naschvály či dobývat jinak vítězství své pravdy.