každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Co stojí komunikační kurzy

Lektorská činnost a zajištění kurzů je realizováno na základě smlouvy mezi objednatelem a lektorkou.

Kurzy jsou tvořeny podle konkrétních potřeb objednatele. Jejich rozsah, požadavky i specifika jsou závislé na individuálních požadavcích klientů a budou obsahem smlouvy. Cena za službu a způsob její úhrady bude rovněž sjednán ve smlouvě. Do účtované ceny kurzů je započítána i jejich příprava, příp. další náklady související s konkrétním kurzem – pomůcky, materiály pro účastníky apod.

Orientačně se cena pohybuje mezi 1000,- až 2000,- Kč za hodinu. Zvlášť mohou být účtovány hotové náklady.