každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Lektorská činnost

Kurzy naučí novým komunikačním dovednostem - využijete je každý den ve všech rovinách vztahů.

Lidem byla dána obdivuhodná schopnost sdělovat jinému jedinci vlastní myšlenky a pocity a přijímat jeho sdělení. Už staří Babylóňané ji ovšem při stavbě babylónské věže použili nevhodně. Smluvili se proti Bohu. Za to je stihl trest a oni si přestali rozumět, jak uvádějí staré biblické texty.

Jak jsme na tom my lidé v dnešní době?
Užíváme dar mluvení a naslouchání pouze k vzájemnému povzbuzování a prospěchu? Zdaleka ne.

Chceme se naučit úspěšně a příjemně komunikovat?

Chceme si být jisti, že

  • dobře porozumíme, co sděluje a prožívá náš komunikační partner
  • se vyhneme zanechání negativního dojmu
  • zvládneme svůj i cizí hněv
  • porozumíme tomu, jak vlastně komunikace funguje
  • známe důležitost oceňování v komunikaci
Tyto a další užitečné dovednosti můžete získat absolvováním kurzů zaměřených na komunikaci.