každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Jak probíhají kurzy

Průběh a zaměření kurzů se odvíjejí od požadavků a potřeb cílové skupiny. Podle toho mohou mít kurzy charakter od spíše interaktivních, zážitkových až po přednáškové.

Kurzy pro firmy – organizace kurzů je plně v režii firmy/společnosti – místo, čas, počet účastníků, forma prezentování, domluvené téma. Lektorka zajišťuje program a případné výukové materiály. Vše vychází z konkrétních potřeb zakotvených ve smlouvě.

Kurzy pro veřejnost – jsou organizovány buď přímo lektorkou samotnou nebo různými neziskovými organizacemi pro veřejnost, např. mateřská centra, církve, domy dětí a mládeže, střediska volného času apod. Kurzy jsou připravovány na zakázku konkrétního objednatele podle jeho požadavků.

Kurzy soukromé – jedná se o výuku nabízenou partnerům před uzavřením manželství nebo zájemcům o řešení osobních komunikačních potřeb.

Lektorská činnost a zajištění kurzů je realizováno na základě smlouvy mezi objednatelem a lektorkou.