každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Lektorka

Lektorka nabízí klientům získání různorodých znalostí a dovedností týkajících se komunikace, které zájemcům přinesou lepší pochopení fungování komunikace a efektivnější porozumění lidem kolem sebe.

Lektorka v rámci kurzu nabízí:

  • zajímavosti, informace a poznatky o komunikaci
  • příklady a ukázky
  • praktická cvičení
  • modelové komunikační situace
Co lektorka nedělá:
  • nezkouší, neznámkuje, nehodnotí způsob Vaší komunikace
  • nezabývá se Vašimi konkrétními komunikačními potřebami vyjma poskytování osobní výuky komunikace
  • nevěnuje se Vašemu životnímu příběhu, to je záležitostí osobního poradenství