každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Přínos

Umění vstřícné komunikace je dobrou investicí do všech oblastí Vašeho každodenního života. Ať se účastníte kurzu v rámci zaměstnání nebo v mateřském centru, informace a poznatky, které získáte, využijete jak v soukromí, tak v rámci Vašeho pracovního zařazení. K základním principům pak ještě můžete přidávat kurzy ve specifických oblastech, jako jsou komunikace v konfliktu, umění omluvit se a odpustit apod., a své dovednosti tak dále rozvíjet.

Přínosem těchto kurzů je i to, že je využijete celoživotně, ve všech etapách života. Nenásilná komunikace Vás povede ke kvalitnějším vztahům a větší pohodě v životě, umožní Vám užívat dny života příjemněji. Neznamená to, že se Vám konflikty a nepříjemně situace vyhnou, nýbrž to, že jich bude méně a ty, které se objeví, budete schopni zvládat s daleko větším klidem, porozuměním a jistotou. Eliminování stresu ve Vašem životě Vám přinese i lepší zdravotní pohodu.