každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Co stojí mediace

Mediace je služba poskytovaná školeným profesionálem – zapsanou mediátorkou, jejíž odbornost je garantovaná zápisem v seznamu mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Mediátorka věnuje především svůj čas, zkušenosti a znalosti řešení Vaší krizové situace.

Mediátorka zpravidla věnuje mnohem víc - věnuje své osobní zaujetí a snahu provést Vás nesnadným obdobím ve Vašem životě. Věnuje Vám osobní pozornost a soustředění.

Cena za službu mediace je individuální, orientačně se ve sporech osobní a rodinné povahy pohybuje kolem 500,- Kč za hodinu jednání pro jednoho účastníka sporu.

Cenu za službu hradí každá strana stejným dílem, pokud se strany nedomluví jinak.