každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Mediace

Mediace řeší spory dohodou.

Komunikace nás provází od dětského věku. Ovlivňuje ji naše individualita, rodinné zázemí i společnost, ve které se pohybujeme. V bezproblémových situacích často nevnímáme, jak na naše sdělení lidé reagují. Sami při naslouchání jiným ledacos přehlédneme a promineme. Dostaneme-li se do situace, kdy máme na věci velký zájem nebo řešíme soustavné problémy, pozorujeme, že komunikace probíhá v napětí. I když se snažíme sebevíc, přece je nám někdy i běžná konverzace s druhými lidmi těžkým břemenem.

Ve chvílích, kdy mezi námi bublá spousta pocitů a my je nejsme schopni ovládnout a uřídit, si pak vzájemně nerozumíme. Nebo si dokonce ani nechceme rozumět. Nejsme schopni dát rozumný návrh řešení, vyjít si vstříc, očekáváme téměř nereálné kroky od druhé strany atd. Nicméně i v těchto napjatých situacích potřebujeme dál spolu komunikovat a často řešit i velmi závažné otázky.

Co potom s tím?

Zamést spor pod koberec?Přenechat řešení soudu?Využít mediaci?

… i to je řešení, které sice zdánlivě nabízí okamžitou úlevu, ale spor nevyřeší. Neřešený spor pak vystavuje své účastníky dlouhodobému přemáhání, psychické zátěži a neupřímnosti v komunikaci. Pocit očekávané spokojenosti v soužití či spolupráci se nemá šanci dostavit. Naopak s přibývajícími takto podobně zametenými spory se zvyšuje napětí a často se přenáší i dál na třetí osoby.

Zamést spor pod koberec?Přenechat řešení soudu?Využít mediaci?

… i toto je možnost. Ale podstata většiny konfliktů pramení hlouběji v lidech, než jsou schopny obsáhnout práva a závazky přiznávané zákonem. Ty jsou navíc v každé zemi jiné. Proto je víc než časté, že i po soudním rozhodnutí zůstává konflikt nevyřešen a pocit spokojenosti se též nedostaví. Vítězná strana bývá dál zklamána z nedostatečného uznání a poražená strana bývá zklamána z nespravedlivého rozhodnutí. Na to, aby se spor doopravdy vyřešil, uzavřel a člověka dále netrápil, je nutné prohlédnout základy, které se skrývají pod vnější spornou záležitostí. A to není práce pro soudní a rozhodovací instituce.

Zamést spor pod koberec?Přenechat řešení soudu?Využít mediaci?

… toto je řešení s dlouhodobým efektem. Mediace vyjádřeno v českém jazyce znamená způsob efektivního řešení konfliktů prostřednictvím třetí osoby. Ten, kdo nabízí službu mediace, se stává prostředníkem, tj. zprostředkovává znesvářeným stranám východisko ze sporu. Při mediaci je spor doopravdy řešen. Mediátor pomáhá odhalovat skutečné potřeby účastníků, které se skrývají pod vnější spornou záležitostí. Vyslechne obě strany, mluví s nimi o důležitosti jednotlivých momentů jejich neshod, nachází společné a pro obě strany přijatelné oblasti k řešení, aktivuje schopnosti stran vyřešit situaci ke vzájemné spokojenosti a vede účastníky k nastavení vzájemně přijatelných pravidel komunikace a spolupráce do budoucna.