každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Jak mediace probíhá?

Mediační jednání si můžete představit jako moderovaný rozhovor o situaci, která účastníky přivedla k potřebě hledat pomoc při řešení jejich tíživé situace.

  • probíhá za osobní účasti všech účastníků sporu a mediátorky
  • před započetím samotného jednání jsou účastníci obeznámení podrobně se svými právy
  • jednání vede nezávislá a nestranná mediátorka
  • rozprava o věci samotné probíhá až na jednání, za účasti obou účastníků sporu, mediátorka proto nemá možnost být předpojatá

V rámci jednání mediátorka

  • naslouchá účastníkům
  • mluví s nimi o důležitosti jednotlivých momentů jejich neshod
  • nachází společné a pro účastníky přijatelné oblasti k řešení
  • usiluje o vzájemné porozumění mezi účastníky
  • vede je k hledání možností pro řešení jejich situace
  • aktivuje jejich schopnost vyřešit situaci ke vzájemné spokojenosti a uzavřít dohodu

Jedno mediační jednání trvá obvykle 3 hodiny, pokud se účastníci nedohodnou za kratší dobu. Mediačních jednání bývá několik, podle povahy řešené věci, i podle toho jak dlouho spor trval. Délka mimosoudního řešení sporů je vždy individuální. Jednotlivá mediační jednání se uskutečňují přibližně v rozmezí 14 dnů až 3 týdnů podle přání a možností účastníků. Je přínosné, aby mezi jednotlivými jednáními byl alespoň minimální tj. týdenní odstup. I tato skutečnost je závislá na charakteru věci – jiná potřeba bude u reklamace zakázky, jiná u řešení náročné rodinné situace.

Účast stran na mediaci je dobrovolná.