každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Mediátorka

Nabídkou mediátorky je být kvalifikovaným prostředníkem a spolehlivým průvodcem těm, kteří se pro mediaci rozhodnou.

Co dělá mediátorka:

 • vysvětlí, co je cílem mediace
 • vysvětlí, jaký je její úkol a zodpovědnost a co ovlivňujete a rozhodujete sami
 • vede Vás v procesu mediace, jeho jednotlivými etapami
 • strukturuje témata, která se váží ke konfliktu
 • věnuje pozornost skutečnostem, které jsou pro strany důležité bez ohledu na to, jakou přímou souvislost mají se základním konfliktem
 • vede oba účastníky k vzájemnému dorozumění a pochopení v dané situaci a tím k vyřešení jejich sporné věci
 • pomůže sestavit mediační dohodu, jejíž obsah si určí strany samotné
Co mediátorka nedělá:
 • nehledá viníka ani původce sporu
 • neposuzuje, kdo je v právu podle zákonných ustanovení a morálních hodnot
 • nenavrhuje řešení, nerozhoduje za strany
 • nepřesvědčuje strany o vhodnosti některého řešení pro jejich situaci
 • nezastupuje v dané ani v jiné věci žádnou ze stran u soudu či při jiném domáhání se jejích práv, a proto není motivována stranit jednomu nebo druhému z účastníků
 • neposkytuje stranám právní služby
Mediátorka neradí, neřeší a nesoudí, nehledá viníka a neukládá trest. Minulostí se zabývá pouze v míře nevyhnutné pro nastartování nové budoucnosti.