každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Namísto příběhů

Mediace vytváří lidem bezpečný prostor, ve kterém mohou říct vše, co je trápí. Na jednání jsou přítomni pouze účastníci konfliktu a mediátorka. Mediátorka je vázána mlčenlivostí a vše, co je na jednání řečeno, považuje za důvěrné. Z tohoto důvodu nejsou na stránkách uváděny žádné konkrétní příběhy lidí, kterým mediace pomohla v řešení, způsob a vyřešení jejich konfliktu. Takový příběh by mohl na stránkách být uveden pouze v případě výslovného souhlasu zainteresovaných osob.

Pro lepší představivost, co všechno lze řešit formou mediace, uvádíme okruhy problémových situací, kde může mediace pomoci

V osobní rovině:

 • ztížená komunikace mezi manžely
 • spory o péči o dítě
 • majetkové záležitosti
 • neshody rodičů a dospělých dětí
 • spory při společném bydlení
 • dědické konflikty
 • sousedské pře
 • reklamační řízení
 • neshody mezi rodiči a školou
 • ...

Na firemní úrovni:

 • vztahové negace mezi nadřízenými a podřízenými
 • rozchod společníků
 • konflikty obchodních partnerů
 • mezietnická nedorozumění
 • spory mezi spolupracovníky
 • ...