každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Komu může mediace pomoci?

Mediace je pro lidi, které tíží:

  • manželská krize
  • spor
  • nevyřešená situace
  • nemožnost domluvit se s partnerem
  • trvalé a opakované nedorozumění v komunikaci
Mohou ji využít:
  • soukromé osoby, které se sice nacházejí v konfliktní situaci, ale mají zájem nechat se vést k jejímu řešení
  • podnikatelé nebo právnické osoby, které potřebují nezávislého, nestranného a důvěryhodného prostředníka – mediátora pro pomoc v analýze složité situace, a to novým způsobem

Fyzická osoba, které se spor týká, se mediace účastní osobně.

Právnická osoba, která je ve sporu, se účastní mediace prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby pověřené k zastupování a oprávněné ke sjednání dohody.