každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Výsledek mediace a její přínos

Mimosoudně vyřešený spor končí písemnou dohodou účastníků, ve které jsou sepsány závěry učiněné v mediaci. Tyto závěry mají často podobu závazků či pravidel jednání účastníků do budoucna s časovým harmonogramem.

Podle charakteru řešené situace může být úspěchem i

  • vyřešení pouze některých otázek sporu
  • rozkrytí a uvědomění si souvisejících informací a emocí
  • další komunikace účastníků bez prostředníka

Mediace je dobrovolná. V mediaci se mohou vyskytnout i pro jednu ze stran nepřekonatelné osobní překážky, pro které nebude chtít v mediaci dál pokračovat. V takovém případě mediátorka mediaci ukončí na základě oznámení účastníka.

Přednosti mediace oproti soudnímu řízení

  • Je rychlejší, efektivnější a levnější než soudní řízení.
  • Zachovává účastníkům po celou dobu možnost aktivně ovlivňovat výsledek mediace.
  • Namísto rozhodnutí třetí strany - soudu - přináší dohodu šitou na míru potřebám účastníků.
  • Aktivuje schopnost víc porozumět sobě i jiným.
  • Posouvá člověka na vyšší úroveň vztahů.
  • Jednání je neveřejné a důvěrné.
  • Přináší spokojenost a pocit vítězství všem účastníkům.

Výhody řešení sporů oproti neřešení sporů.

Řešený spor odkrývá mnoho skutečností a na ně navazujících emocí, které si účastníci často vůbec neuvědomí. Tento nový pohled na sebe i na druhého jim umožní vytvořit si nová reálná očekávání na svého partnera a začít s ním nově komunikovat. Řešení sporu umožňuje zachovat vztahy mezi lidmi, budovat mosty namísto jejich boření. Umožňuje též vypořádat se se zklamáním a bolestí minulosti. Nepřenášet své negativní emoce na další lidi, zachovat si optimistický a radostný postoj k životu.