každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Osobní poradenství

Péče osobní poradkyně Vám přináší nový pohled a návrhy řešení do krizové situace při respektování Vašich názorů a emocí.

V kavárnách, na pracovišti, doma, v dopravních prostředcích, všude, kde se scházejí lidé, si navzájem sdělují své dobré i špatné zkušenosti, poznatky a informace. Radí si. Někdy uvědoměle, někdy mimoděk. Jen tak, v rámci hovoru.

Osobní poradenství je záměrná a cílená profesionální činnost, kdy poradkyně věnuje klientovi

  • čas
  • péči
  • soustředěnou pozornost
  • odborné znalosti
  • osobní zkušenosti
a tím pomáhá klientovi zlepšit jeho osobní situaci.

Odlišnosti:
řešení problému, změny postoje nebo získání nových komunikačních návyků

PoradenstvíMediace
chce klient sámchtějí obě strany
problém nevygradoval do sporukonflikt
klient prožívá nedorozumění při komunikaci s lidmiklienti nejsou schopni spolu mluvit bez napětí