každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Jak probíhá poradenství

Na společném setkání s klientem/klienty poradkyně:

  • naslouchá
  • objevuje kořeny klientových potíží
  • probírá s ním fungování vztahů mezi lidmi
  • odhaluje důsledky konkrétně vedené komunikace
  • navrhuje klientovi postupné kroky ke změně
  • sleduje pokroky klienta
  • společně s klientem vyhodnocuje důsledky těchto změn na problematickou situaci, se kterou klient poradce vyhledal

Poradkyně respektuje osobnost klienta a nesnaží se ho měnit. Naslouchá s porozuměním nejen informacím, ale také pocitům, které v situaci klient prožívá. Povzbuzuje ho v jeho snažení věci měnit a řešit, nasměruje ho k pochopení příčin jeho situace a probírá s ním možné důsledky. Pokud je potřeba, navrhuje mu různé způsoby řešení jeho situace, poskytuje mu rady, jak postupovat. Klient sám se rozhodne, které řešení využije, podle které rady se zařídí.

Průběh jednání poradkyně přizpůsobuje individuálním potřebám klienta - způsobem jednání, jeho dynamikou, volbou komunikačních prostředků. Poradenství může být vedeno jak s jedním, tak s několika klienty najednou, řešícími společný problém, např. matka s dcerou.

Všechna sdělení v průběhu konzultací zůstávají důvěrná.