každý spor
má řešení
Efektivní řešení konfliktních situací

Osobní poradkyně

Poradkyně provází klienta v situaci, kdy si neví rady a potřebuje kvalifikovanou pomoc k tomu, aby se vyznal v situaci, kterou prožívá, aby porozuměl sobě i jiným a našel cestu z bludiště pocitů a myšlenek.

Co dělá poradkyně:

 • naslouchá klientovi a poskytuje mu podporu
 • pomáhá klientovi uvědomit si příčiny a souvislosti jeho situace
 • směřuje klienta k vyjádření jeho potřeb a hledání východisek v situaci
 • pomáhá klientovi najít jeho roli a zodpovědnost
 • věnuje pozornost skutečnostem a pocitům důležitým pro klienta
 • sleduje zájmy klienta
 • vede klienta k porozumění dalším účastníkům obtížné situace
Co poradkyně nedělá:
 • nehledá viníka ani původce krizové situace
 • nepřesvědčuje klienta o svých názorech
 • nezastupuje v dané ani v jiné věci u soudu či při jiném domáhání se práv klienta
 • neposkytuje právní služby

Poradkyně radí, navrhuje řešení, podporuje klienta v optimalizaci komunikace a v hlubším pochopení svého okolí.